Juridiske forbehold
Til brugerne af Chiquitas hjemmeside:


Anvendelsesmåden af vores materiale

Materialet, der findes på Chiquitas hjemmeside, må kun downloades, anvendes og kopieres til personlig brug og ikke til kommercielle formål. Intet kopieret materiale må være dækket af ophavsretten og må ikke indeholde varemærker og andre ejendomsretslige optegnelser på hjemmesiden, og som vedrører det materiale, der skal kopieres. Med undtagelse af hvad, der tillades i dette afsnit, gives der ikke nogen licens vedrørende ejendomsret, varemærker, patenter eller anden intellektuel ejendomsret til materialer, produkter, tjenester, mærker, processer eller teknologier beskrevet heri. Sådanne rettigheder tilhører Chiquita Brands L.L.C. og dennes datterselskab og/eller tredjepartsejere til sådanne rettigheder. Det er IKKE tilladt at skabe henvisende links til Chiquitas hjemmeside uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Chiquitas Brands L.L.C. Ved specifikke spørgsmål om hjemmesiden eller dens indhold beder vi dig kontakte webmaster@Chiquita.com


Dateret materiale

Alt dateret materiale, der står på Chiquitas hjemmeside, er efter Chiquita Brands L.L.C og dennes partneres bedste viden skabt og uploadet på passende og nøjagtig vis med henblik på udgivelse. På trods af dette tager Chiquita Brands L.L.C ikke ansvaret for eventuelle forkerte indtryk, som kan have sit udgangspunkt i læsningen af dette materiale. Vi anbefaler at kontrollere datoen for udgivelsen af det daterede materiale på Chiquitas hjemmeside grundigt.


Chiquitas varemærker

Chiquitas navn og logo, de produkter og navne tilhørende disse, designmærker og slogans er mærker eller varemærker tilhørende Chiquita Brands L.L.C eller dennes datterselskaber eller partnere.
I særdeleshed er CHIQUITA, CHIQUITA & BLUE OVAL DESIGN, MISS CHIQUITA, AMIGO, CHICO, CONSUL mærker, der tilhører Chiquita Brands L.L.C. og dennes partnere. Alle disse varemærker angives fælles som "Chiquitas navn og varemærker".

Du er ikke autoriseret til at anvende nogen som helst af Chiquitas varmemærker i reklamer eller andet kommercielt øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse fra Chiquita Brands L.C.C. Forespørgsel om tilladelse skal sendes til: Office of General Counsel, Chiquita Brands International, Inc., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North Caroline 28202, USA.


Overtrædelse af ophavsretten

Hvis du mener, at nogen oplysninger eller indhold tilhørende dig er blevet anvendt på Chiquitas hjemmeside på en sådan måde, at det foregår en overtrædelse af ophavsretten, beder vi dig fremsende en skriftlig kommunikation (en e-mailbesked er tilstrækkelig), der omfatter identificering af det arbejde, der dækkes af ophavsret, og som du mener, at der er blevet krænket, samt den placering på Chiquitas hjemmeside, hvor du mener, at overtrædelsen er sket. Angiv desuden din adresse, et telefonnummer og e-mailadresse. Vi vil fjerne et sådant indhold efter verificering af din reklamation. Det er muligt at sende en sådan indvendig vedrørende Legal Counsel via adressen webmaster@Chiquita.com eller med post til:

Chiquita Brands International, Inc.
550 South Caldwell Street
Charlotte, North Caroline 28202
USA
Att: Legal Counsel


Chiquitas hjemmeside administreres af en hjemmeside i staten North Caroline, USA.