Miljø
Vi opfatter os selv som værende ansvarlige over for miljøet. Alle vores landbrugsvirksomheder, der producerer bananer, er blevet forbedret, så de opfylder standardkravene, der stilles af Rainforest Alliance. Her følger en del af vores procedurer:

Bevarelse og genplantning af skov

Regnskoven er en af de mest værdifulde naturressourcer i verden. Den er hjemsted for tusindvis af arter, herunder udryddelsestruede dyr, såsom tretået dovendyr og rødøjet løvfrø. Takket være tiltag som genplantning og bevarelse af skov er vi medvirkende til at bevare disse fantastiske væseners levemiljø.

Affaldshåndtering

Bananpalmerne vokser hurtigt, og på 9 måneder når de en højde på 4 meter. Når klasserne skære ned, opstår der en betydelig mængde af værdifuldt organisk affald, som vi opsamler og lader nedbryde, indtil det bliver til et naturligt gødningsmiddel. Vi sorterer affaldet og genbruger alle plastmaterialer.

Bevarelse af vand

Vand er det element, der garanterer liv, og selvom det regner meget i de tropiske egne, hvor bananerne dyrkes, er det en ressource, der bør beskyttes. På vores plantager har vi indrettet et genbrugssystem, der gør os i stand til at reducere spildet af vand.