Nogle projekter
I vores projekt "Natur & Fællesskab" forsvarer vi økosystemerne og inddrager lokalsamfundene for at fremme og sprede miljøbevidstheden